TUULIVOIMA

Edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa

Puhtaasti tuulivoimalla

Tuulivoima on täysin päästötöntä sähköenergian tuotantoa parhaimmillaan. Tuuli on luonnonvara, joka ei koskaan lopu. Nykypäivän tekniset tuulivoimalat ovat hiljaisia ja tehokkaita. Suomen lait, viranomaismääräykset ja ohjeistukset pitävät siitä huolen, että kaikki Suomeen kehitettävät tuulivoimapuistot sijaitsevat vain niille soveltuvilla paikoilla ja riittävän kaukana ihmisistä, luonnosta ja maisema-arvoista.

 

Suomen ilmastoon soveltuvat tuulivoimalat yltävät jo lähes 100% käyttöasteeseen ja lähes 50% huipunkäyttöaikaan. Tämä havainnollisesti tarkoittaa sitä, että tuulivoimalat pyörivät lähes puolet vuodesta niiden täydellä nimellisteholla. Tuulettomat hetket 140-160 m napakorkeudessa ovat harvinaisia ja lyhyitä. Tuulivoimapuistojen sijainnit ja tuulivoimaloiden paikat optimoidaan vähintään 12 kk:n tuulimittaustiedon perusteella siten, että niiden tuotanto ja puiston sisäiset häviöt ovat mahdollisimman pieniä.

 

Nykypäivän tuulivoimaloiden roottorit ovat jo 150 m halkaisijaltaan, napakorkeudet 140-160 m ja voimaloiden kokonaiskorkeudet 230-250 m. Kuitenkin jo nyt on nähtävissä, että voimaloiden kehitys ei pääty tähänkään vaan tulemme pian näkemään vielä voimaloiden koon kasvua. Roottorin halkaisijan, napakorkeuden ja tehon kasvu on tarkoittanut, että tuulivoimasta kehittyi vuoden 2018 aikana edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa.

 

Tuulivoima myös tuottaa juuri silloin kun sähköä eniten Suomessa tarvitaan ja sähkönkulutus on suurinta. Tuulivoimalat tuottavat talvikuukausina eniten ja nämä kuukaudet ovatkin sähköntuotannoltaan jopa kaksinkertaiset kesäkuukausiin verrattuna. Tuulivoiman osuus koko Suomen sähköntuotannosta tulee moninkertaistumaan seuraavien vuosikymmenien aikana vastaten vuonna 2030 jo noin 30% koko Suomen sähköntuotannosta.

 

Tuulivoima on hajautettua energiantuotantoa. Tuulivoimapuistoja on ympäri Suomen lukuisissa eri kunnissa ja työllistää paikallisesti sekä maakunnallisesti. Lisäksi kunnat hyötyvät tuulivoimaloista, sillä tuulivoimaloista maksetaan sijaintipaikkakunnalle kiinteistöveroa, joka nykypäivän voimaloilla tarkoittaa noin 30.000-35.000 eur / voimala vuotuista tulovirtaa kunnalle.