Talouselämä: Ei tukia vaan takaus

Talouselämän toimittaja Matti Kankare kirjoitti 11.10. Voimaa Tuulesta -puhemiehen ja Megatuulen hallituksen puheenjohtaja Seppo Savolaisen tuulivoimaa koskevasta ehdotuksesta, jolla mahdollistettaisiin pitkäaikaisten sähkönostosopimusten (PPA) yleistyminen Suomessa. Ehdotuksessa valtio suorien tuulitukien sijaan antaisi takauksen tuulihankkeen rahoittajalle sähkön hintariskin sekä ostajan vakavaraisuuden ja maksukyvyn alentumisen varalta. Takausmallilla Suomessa pystyttäisiin edullisesti ja markkinaehtoisesti rakentamaan huomattavasti enemmän tuulivoimaloita.


”Jos minä olen sijoittamassa sataa miljoonaa euroa tuulivoimalahankkeeseen esimerkiksi yritykselle tarjottavalla sähkön PPA-sopimuksella 15 vuodeksi, niin kyllähän tällaisen hankkeen rahoittaja tarvitsee varmuuden siitä, että tämän sähkön ostaja pystyy maksamaan sopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi paljon julkisuudessa ollut Google on varmasti pankinkin mielestä turvallinen maksaja. Yhtiöitä on kuitenkin monen kokoisia”, Savolainen kertoo.

Suomalaisten suurten ja keskisuurten yritysten on Savolaisen mielestä mahdotonta täyttää vakavaraisuuden ja luottoluokituksen suhteen 10–15 vuoden pituisten PPA-sopimusten kriteerejä. Valtion takauksella Suomeen pystyttäisiin rakentamaan tuulivoimakapasiteetti, jota sähköntuotannon osalta tarvitaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.


Yritykset saavat PPA-sopimuksilla ennustettavaa, markkinahinnan vaihtelulta suojattua, halpaa ja päästötöntä tuulisähköä sopimuksen keston ajan. Savolaisen mukaan tuulivoima ei tarvitse tukia, mutta valtion tulisi olla mukana kantamassa sähkön poliittista hintariskiä.


Lue Talouselämän artikkeli tästä

Recent Posts

See All

Iin Yli-Olhavan kaava hyväksytty

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi 1.2.2021 pitämässään kokouksessa yksimielisesti Iin Yli-Olhavan tuulivoimaosayleiskaavan. Kaava mahdollistaa 50 tuulivoimalan rakentamisen. Megatuuli on vuokrannut hankett

Onko nyt oikea aika siirtyä Tuulivoimaan?

Megatuulella on tuulivoimahankkeita eri kehitysvaiheissa lähes 2 terawattitunnin sähköntuotannon verran. Investointipäätöksiä hankkeiden rakentamisesta tehdään vuosina 2020-2025 useista tuulivoimapuis

Megatuuli Oy

 

Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA

marko.sihvonen@megatuuli.fi

+358 440 330 497