top of page

Talouselämä: Ei tukia vaan takaus

Talouselämän toimittaja Matti Kankare kirjoitti 11.10. Voimaa Tuulesta -puhemiehen ja Megatuulen hallituksen puheenjohtaja Seppo Savolaisen tuulivoimaa koskevasta ehdotuksesta, jolla mahdollistettaisiin pitkäaikaisten sähkönostosopimusten (PPA) yleistyminen Suomessa. Ehdotuksessa valtio suorien tuulitukien sijaan antaisi takauksen tuulihankkeen rahoittajalle sähkön hintariskin sekä ostajan vakavaraisuuden ja maksukyvyn alentumisen varalta. Takausmallilla Suomessa pystyttäisiin edullisesti ja markkinaehtoisesti rakentamaan huomattavasti enemmän tuulivoimaloita.


”Jos minä olen sijoittamassa sataa miljoonaa euroa tuulivoimalahankkeeseen esimerkiksi yritykselle tarjottavalla sähkön PPA-sopimuksella 15 vuodeksi, niin kyllähän tällaisen hankkeen rahoittaja tarvitsee varmuuden siitä, että tämän sähkön ostaja pystyy maksamaan sopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi paljon julkisuudessa ollut Google on varmasti pankinkin mielestä turvallinen maksaja. Yhtiöitä on kuitenkin monen kokoisia”, Savolainen kertoo.

Suomalaisten suurten ja keskisuurten yritysten on Savolaisen mielestä mahdotonta täyttää vakavaraisuuden ja luottoluokituksen suhteen 10–15 vuoden pituisten PPA-sopimusten kriteerejä. Valtion takauksella Suomeen pystyttäisiin rakentamaan tuulivoimakapasiteetti, jota sähköntuotannon osalta tarvitaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.


Yritykset saavat PPA-sopimuksilla ennustettavaa, markkinahinnan vaihtelulta suojattua, halpaa ja päästötöntä tuulisähköä sopimuksen keston ajan. Savolaisen mukaan tuulivoima ei tarvitse tukia, mutta valtion tulisi olla mukana kantamassa sähkön poliittista hintariskiä.


Lue Talouselämän artikkeli tästä

bottom of page