top of page

Saunamaan ja Suolakankaan tuulivoimahankkeiden rakentaminen alkaa

Octopus ja VALOREM ovat sopineet investoinneista Saunamaan ja Suolakankaan tuulivoimahankkeisiin - rakentamisesta ja operoinnista yhteisteholtaan 71,4 MW. Investoinnit ovat kokonaisarvoltaan noin 80 miljoonaa euroa. Hankkeiden kehittämisestä on vastannut Megatuuli. Hankkeet toteutetaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea ja tuulivoimapuistojen rakentaminen alkaa heti.


Saunamaan hankkeen viisi tuulivoimalaa sijaitsevat Teuvan kunnan ja kolme Kurikan kaupungin alueella. Suolakankaan hanke koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta Kauhajoella. Hankkeisiin on valittu voimalaksi maailman suurimman voimalavalmistajan tanskalaisen Vestaksen V150 4,2 MW voimala ja puistojen vuosituotannoksi on arvioitu 280 GWh. Rakentamisesta ja valmiiden puistojen operoinnista vastaavat Valorem yhtiön tytäryhtiöt Valrea ja Valemo yhdessä Megatuulen kanssa.


Suolakankaan tuulivoimapuiston vuosituotanto on noin 150 GWh, joka on enemmän kuin koko Kauhajoen kaupungin alueella tapahtuva vuotuinen sähkönkulutus, joka vuonna 2017 oli 135 GWh. Teuvan kunnan puolella sijaitsevat voimalat tuottavat noin 80 GWh, joka on enemmän kuin Teuvan kunnan alueen koko sähkönkulutus, joka vuonna 2017 oli 64 GWh. Kurikan kolme voimalaa tuottavat vuosittain lähes neljäsosan koko Kurikan kaupungin alueella kulutetusta sähköstä.


Tuulivoimapuistojen taloudellinen suora ja epäsuora vaikutus kunnille ja lähikunnille on merkittävä. Kunnat saavat vuosittain lähes puoli miljoonaa euroa kiinteistöverotuloja ja puistot työllistävät sekä rakentamis- että operointiaikana. Lisäksi maanvuokraa maksetaan yli 200 kiinteistönomistajalle.


Lauri Lammivaara, Megatuulen toimitusjohtaja: ”Olen erittäin ylpeä näistä laadukkaista tuulivoimahankkeista, jotka ammattitaitoinen tuulivoimatiimimme on kehittänyt. Puistot nousevat heti valmistuessaan 2020 Suomen tuottavimpien puistojen joukkoon ja kapasiteettikertoimella mitattuna lähestytään jo 47 %. Asiaa voidaan havainnollistaa ajatuksella, että tuulivoimalat tuottavat sähköä lähes puolet koko vuodesta täydellä nimellistehollaan tuottaen sähköä juuri eniten talviaikaan, jolloin sähköntarvekin on suurinta”


”Nämä kaksi puistoa valmistuvat ensi vuonna ja kokonaisuudessaan valmisteilla on noin 80 tuulivoimalan rakentaminen alueelle, jolloin kokonaisinvestointien määrä nousee noin 500 miljoonaan euroon – ja kaikki markkinaehtoisesti”, kertoo Megatuulen hallituksen puheenjohtaja Seppo Savolainen.”


Rakennuttajan teknisenä asiantuntijana hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa toimii Ramboll Finland Oy. ”Markkinaehtoisten tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää entistäkin enemmän eri toimijoiden erilaisten tarpeiden yhteensovittamista. Siinä projektissa mukana olleet osapuolet ovat suoriutuneet tästä erityisen hyvin”, toteaa liiketoimintapäällikkö Veli-Pekka Alkula Rambollilta.


Octopus Energy Investments on Iso Britannian suurin puhtaaseen energiaan investoiva riippumaton sijoitusyhtiö. Se operoi nykyisellään jo yhteensä yli 2300 MW uusiutuvan energian eri tuotantomuotoja.


Valorem on Ranskalainen uusiutuvan energian pioneeri, joka on rakentanut 25v aikana tuulivoimaa 1500 MW. Valorem toimii tuulivoiman kehittäjänä, rakentejana ja tuottajana. Valorem on Megatuulen partneri.


Megatuuli Oy on Suomalainen tuulivoimapuistojen kehittäjä ja tuulienergian tuottaja. Megatuulella on n. 1000 MW valmisteilla olevia tuulivoimahankkeita Suomessa, josta nyt rakenteilla 71,4 MW ja tuotannossa 12 MW.


Lisätiedot:


Megatuuli Oy

Lauri Lammivaara, toimitusjohtaja, p. 0440 330 498

Seppo Savolainen, hallituksen puheenjohtaja p. 040 744 5510

bottom of page