top of page

Lainvoimaiset luvat Tyrinselkä II:lle

Tyrinselän II vaiheen tuulivoimaloiden rakennusluvat ovat saavuttaneet lainvoimaisuuden. Kolme voimaloista on tulossa Ypäjän ja yksi Humppilan kunnan alueelle. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen jo vuoden 2019 aikana. Investoinnin kokonaisarvo on noin 18-19 milj. euroa.


Voimalat tulevat olemaan edellisiä korkeampia, sillä uusien voimaloiden luvat mahdollistavat kokonaiskorkeudeltaan 220 m tuulivoimaloiden rakentamisen. Tornin korkeus noussee vain metrin, 145 metriin. Uusien voimaloiden teho on yli 4 MW ja sähköntuotanto myös suurempaa kuin ensimmäisillä neljällä voimalalla. Sähköasema ja suurin osa alueen kuljetus- ja huoltotiestöstä on jo valmiina, mutta jonkin verran uuttakin tiestöä tullaan rakentamaan.


Investointi tullaan toteuttamaan markkinaehtoisesti ja yhtiö etsiikin parhaillaan yrityksiä, jotka haluavat ostaa edullista tuulisähköä pitkäaikaisilla PPA sopimuksilla suoraan puistoyhtiöltä.

bottom of page