Iin Yli-Olhavan kaava hyväksytty

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi 1.2.2021 pitämässään kokouksessa yksimielisesti Iin Yli-Olhavan tuulivoimaosayleiskaavan. Kaava mahdollistaa 50 tuulivoimalan rakentamisen. Megatuuli on vuokrannut hanketta varten yli 6000 ha maa-alueet ja maanomistajia on yli 100. Kunnan saamat kiinteistöverotulot tulevat olemaan merkittävät, sillä 50 tuulivoimalan on arvioitu tuovan Iin kuntaan vuosittain noin 1,5 miljoonan euron kiinteistöverotulot. Myös muu taloudellinen vaikutus kuntaan ja lähikuntiin on arvioitu merkittäväksi. Hanke tulee luomaan uusia työpaikkoja ja työllistämään myös välillisesti. Hankkeen on arvioitu valmistuvan 2024-2025.

Recent Posts

See All

Onko nyt oikea aika siirtyä Tuulivoimaan?

Megatuulella on tuulivoimahankkeita eri kehitysvaiheissa lähes 2 terawattitunnin sähköntuotannon verran. Investointipäätöksiä hankkeiden rakentamisesta tehdään vuosina 2020-2025 useista tuulivoimapuis