Megatuuli ja Valorem yhteistyösopimukseen 1 500 MW:n tuulivoimahankekehityksesstä Suomessa

Enersensen tytäryhtiö Megatuuli ja Valorem yhteistyösopimukseen 1 500 MW:n tuulivoimahankekehityksestä Suomessa


Enersense International Oyj  Lehdistötiedote


Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n tytäryhtiö, maatuulivoiman hankekehittäjä Megatuuli Oy ja ranskalainen vihreän energian yhtiö Valorem ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää tuulivoimahankkeita Suomeen 1 500 MW:n verran vuoteen 2025 mennessä.


Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi yli 1,5 miljardin euron uusia investointeja Suomeen. Yhteistyösopimus on kolmivuotinen, ja se kattaa uusien tuulivoimahankkeiden kehittämisen lisäksi jo käynnissä olevat yhteiset tuulivoimahankkeet. Aikaisemmin yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä mm. Teuvan/Kurikan Saunamaan, Kauhajoen Suolakankaan sekä Kurikan Kalistannevan ja Matkussaaren tuulivoimapuistojen osalta. Kaikki nämä tuulivoimapuistot, investointimäärältään lähes 500 miljoonan euron hankkeet on jo rakennettu tai ovat parhaillaan rakenteilla.


Jo toteutetuilla ja uusilla hankkeilla on suuri merkitys Suomelle vihreän siirtymän edistämisessä ja sähkön omavaraisuuden nostamisessa nykyisestä tasosta. Toteutuessaan hankkeet tulevat arviolta tuottamaan noin 6 % koko Suomen sähköntarpeesta. ”Kotimainen ja kansainvälinen kiinnostus tuulivoimainvestointeja kohtaan Suomessa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja viime kuukausina kiinnostunut on vain lisääntynyt”, toteaa Enersensen tuulivoimakehityksen toimialajohtaja Lauri Lammivaara.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi 1.2.2021 pitämässään kokouksessa yksimielisesti Iin Yli-Olhavan tuulivoimaosayleiskaavan. Kaava mahdollistaa 50 tuulivoimalan rakentamisen. Megatuuli on vuokrannut hankett