MAANOMISTAJAT

Testauta maa-alueesi soveltuvuus tuulivoimalle ilmaiseksi!

Maanomistajille

Megatuuli tekee yhteistyötä maanomistajan kanssa koko tuulivoimahankkeen elinkaaren ajan. Tämä tarkoittaa kaavoitus- ja lupaprosesseja, rakentamisvaihetta sekä itse tuulivoimapuiston operointiaikaa. Kokemuksesta tiedämme, että pelkkä luvitusvaihe kestää tuulivoima-alueen esiselvityksistä lupaprosessin loppuun 2-6 vuotta ja yksityiskohtainen suunnittelu sekä rakentaminen kestää 2-3 vuotta. Nykypäivän tuulivoimaloiden odotettu elinikä on pidentynyt jo 35 vuoteen.


Tuulivoimahankkeen lupaprosessi, tuulivoimaosayleiskaavoitus, YVA ja rakennuslupaprosessi kattavat seuraavat vaiheet:

 • alustavat alueen soveltuvuusarvioinnit

 • maanvuokrasopimukset

 • selvitykset ja luontokartoitukset

 • viranomaislausunnot

 • sähköverkon ja liityntäpisteen suunnittelu

 • tiesuunnitelmat

 • tuulimittaukset (24 kk)

Rakentaminen

 • voimalavalinta

 • urakoiden kilpailutus

 • rahoitus

 • rakentaminen

 

Operointi

 • operointi, sähköntuotanto 25-30 vuotta


Etsimme jatkuvasti tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Ota meihin yhteyttä, jos omistat maa-alueita, joiden soveltuvuuden tuulivoimatuotantoon haluat testauttaa. Tällainen alue voisi olla esimerkiksi ympäristöstään kohoava mäki tai muu asumaton alue Suomen rannikkoalueella tai muualla Suomessa. Megatuuli vastaa kaikista tuulivoimaprojektin eri osavaiheiden kustannuksista, myös alueen esiselvitys maanomistajalle on ilmainen.


Yhteydenotot

Projektijohtaja

Marko Sihvonen

p. 0440 330 497
 

Ota meihin yhteyttä